Proč Bůh stvořil člověka

Skutky 17:26-27

Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich přebývání, aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko.

Přijďte hledat Boží vůli společně s námi.

Pravidelná setkání

Bohoslužba, každou neděli v 9:30
Studium Bible, každou neděli v 10:30


Kontakt

křesťané z Litomyšle

T. G. Masaryka 1009
Litomyšl-Město
Litomyšl
570 01 Litomyšl


tel.: 702 850 105