5 praktických tipů, jak studovat Bibli

30.10.2018

1. Čtěte a zase čtěte

Nic v životě se nedokážeme naučit, pokud na dané téma nenasbíráme dostatek dostupných informací. Stejně je to i s Biblí. A jak jinak se dají nashromáždit informace o Bibli než právě tím, že člověk bude opakovaně nahlížet do této podivuhodné knihy?

Stačí jen pár minut denně a za rok přečtete celou Bibli! Jen si najděte nějaký plán, který vám vyhovuje, a při tempu 4 - 5 kapitol to za dvanáct měsíců hravě zvládnete. Důležité je začít a hlavně nepřestat. Nemusíte ale číst celou Bibli najednou, klidně si můžete vybrat knihu, která vás zajímá, a tu pořádně prostudovat. Naplánujte si denní porci kapitol a snažte se ji každý den dodržet. Jakmile dojdete na konec, vraťte se zase k první kapitole. Garantujeme vám, že se během několika týdnů můžete stát na tuto knihu expertem. Určitě vám pak pomůže nespočetněkrát v životě.

2. Pište si poznámky

Položte si čistý papír vedle své Bible, když k ní po ránu usednete, a jak se do Písma ponoříte, zapisujte každou myšlenku, která vás při čtení napadne. Jakmile dočtete úsek, který jste si předsevzali, vemte do ruky vámi popsaný papír a zamyslete se nad myšlenkami, které jste zapsali. Zkuste se zase k papíru vrátit po několika dnech a znovu se nad vašimi poznámkami zamyslete. Dávají pořád smysl? Tak to jste odvedli skvělou práci! Právě jste zevrubně prostudovali část Bible a od toho se dá pokračovat v daleko hlubším studiu.

3. Podtrhávejte si barevně

Vraťte se do studentských let a začněte studovat Bibli stejně, jako jste se učili na zkoušky. Pokud vám není příjemné psát si do ní, vytiskněte si požadovanou pasáž na papír se širokými okraji. Vemte do ruky několik barevných zvýrazňovačů a vyznačte se myšlenky, které se vám zdají důležité. Myšlenky, které spolu mají souviset, zvýrazněte stejnou barvou a nezapomeňte na tip 2. Na poznámky máte právě ony široké okraje.

4. Dostaňte se až k jádru myšlenky

Albert Einstein jednou řekl: "Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře." Není tomu úplně tak, ale i u studia Bible se tento princip dá použít. Zjednodušujte. Přečtěte si nějakou pasáž a zkuste ji shrnout jednou větou tak, aby byla co nejvýstižnější. Pak pokračujte ve čtení. Dokážete shrnout do jedné věty každou kapitolu v Bibli? A co knihy? Dokážete napsat všech 66 vět, které vystihnou hlavní myšlenky každého autora? A co celou Bibli? Dokážete shrnout celou tuto neuvěřitelnou knihu do jedné jediné věty? Na výsledek jsme určitě zvědaví.

5. Rozjímejte nad Božím slovem

Žalm 1 nám ve verši 2 říká toto: "Ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci." Ke stejnému činění nás vyzývá i apoštol Pavel v dopise filipským křesťanům. Tam ve 4. kapitole ve verši 8 píše: "Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála." Pokud chceme skutečně znát Boží vůli a porozumět jeho slovům, musíme tomu věnovat čas. Kdykoli tady na zemi najdeme byť jen trochu času, zamýšlíme se nad tím, co je pravdivé, ušlechtilé a spravedlivé. Rozjímejme nad Hospodinovými zákony ve dne i v noci, jedině tak můžeme Boží slovo skutečně dostat hluboko do našich srdcí!