O nás

Kdo jsme a v co věříme? 

My jsme ti, kteří uvěřili, že Ježíš Kristus je opravdu Boží Syn. Jeho příchod předpovězený ve Starém zákoně (Gen 49:10 a 2 Samuel 7:12-13, Isa 9:4-7, Isa 53:1-4,5-8,10-12) se naplnil v nové smlouvě (Nový zákon), která platí pro všechny národy (Jer 31:31-34, Gal 3:19-24 a Mat 28:19). Uvěřili jsme, že díky Kristově oběti se všem nabízí odpuštění hříchů a otevírá cesta k milujícímu Otci. Kdo tuto nabídku smíření slyšel (Rom 10:17), uvěřil v ni (Hebr 11:6), přijal ji pokáním (Luk 13:3), vyznáním (Rom 10:10) a křtem (Mar 16:16) - ponořením na odpuštění hříchů, v tu chvíli se stal opět zcela čistým (Rom 6:4-8), znovuzrozeným (Tit 3:5) před Bohem, ospravedlněný Kristovou obětí, a byl přidán k Božímu lidu (Acts 2:36-40,41-43,44-47).

Jak církev funguje?

První věřící se scházeli ve shromážděních na různých místech a šířili mezi sebou Boží slovo. Tak vznikaly místní církve se svými staršími, tj. pastýři a biskupy, (Acts 14:23, Tit 1:5-9), kterým byla dána zodpovědnost za péči o církev. Za své jednání se zodpovídali Ježíši Kristu na nebesích, který byl jejich jediným "nadřízeným" (Eph 1:22-23). A tak to platí až dodnes. 

Jak vypadá bohoslužba a co je náplní naší práce?

Věřící se bohoslužby aktivně účastnili, neseděli na ní jako diváci. V neděli, v první den v týdnu, jedli společně večeři Páně a poslouchali kázání (Acts 20:7 a 1Cor 11:23-29). Vzájemně sdíleli své úspěchy a pomáhali si v dobách těžkých a zlých. Příspěvky dávali podle vlastního uvážení (2Cor 9:6-7) a s vybranými penězi hospodařila pouze místní církev. Na shromážděních všichni zpívali (Eph 5:18-20 a Col 3:16) a spolu se modlili. Byli známi jako křesťané (Acts 11:26, 26:28 a 1Pe 4:16). Jejich hlavní činností bylo šíření evangelia, protože evangelium je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo uvěří (Rom1:16).

Jak se můžete dozvědět více?

Převzali jsme tento novozákonní vzor a činíme tak, abychom k němu nic nepřidávali ani z něj neubírali. Z celého srdce toužíme po tom se s Vámi podělit o to, co nás přesvědčilo natolik, že považujeme Písmo za opravdové Boží zjevení a Ježíše za skutečného Božího Syna.

Scházíme se každou neděli v 9:30 hod, všichni jsou vítáni.