Blog o Bibli


V Písmu na mnoha místech vidíme, co je člověk ochoten udělat, když věří v Pána Boha. Důvěra v Boží vedení ho v často přivádí na místa, kam by se sám nikdy neodvážil. Například předtím, než byl ukamenován Štěpán, v příběhu zaznamenaném v knize Skutků apoštolských, čteme o Abrahamovi.

Nic v životě se nedokážeme naučit, pokud na dané téma nenasbíráme dostatek dostupných informací. Stejně je to i s Biblí. A jak jinak se dají nashromáždit informace o Bibli než právě tím, že člověk bude opakovaně nahlížet do této podivuhodné knihy?

Vím, že modlitba je důležitou součástí křesťanského života. Je to rozhovor s mým Bohem. Toužím se v ní rozvíjet. Ale jak na to? V následujícím textu se s vámi pokusím podělit o několik myšlenek.