Bible odvážně říká, že je užitečná k mnohému

20.03.2018

Když Pavel píše Timoteovi, tak mu jasně říká, že všechno Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k celé řadě věcí. K čemu všemu?

2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.
CSP

Není to tedy "pouze" nějaké povídání o duchovních věcech, ale má skutečný dopad na naše životy. Písmo člověka připraví k dobrému skutku, a to ne jednomu.