Jak je Bible rozdělena?

17.03.2018

Slovo Bible pochází z řeckého "biblia", což v překladu znamená "kniha". Je to kniha výjimečná a proto bývá nazývána "Kniha knih".

Bible je rozdělena do dvou hlavních celků

Ačkoli mluvíme o knize, je Bible tvořena z 66 jednotlivých knih, které jsou rozděleny do dvou samostatných oddílů. Jedná se o Starý zákon (někdy nazýván Stará smlouva) a Nový zákon (Nová smlouva).

Starý zákon

Stará smlouvá obsahuje 39 knih původně napsaných v hebrejštině a několik málo částí i v aramejštině. Napsalo ji přibližně 32 mužů v období 1500 - 400 př. n. l. Tato část Bible mluví o nejranější existenci člověka a prvních Božích smlouvách.

Nový zákon

Nová smlouvá je složena z 27 knih napsaných původně v řečtině 8 muži kolem 52 n.l. - 97 n.l.  Jedná se o záznam Boží smlouvy pro dnešního člověka. Ja nazývána "nová", protože první smlouva byl odstraněna a nahrazena něčím lepším. 

Židům 8:13 Když mluví o ,nové smlouvě', prohlašuje tu první za zastaralou. Co však zastarává či stárne, je blízko zániku.
CSP