Kdo napsal knihu knih? Byli to lidé, nebo Bůh?

19.03.2018

Co o tom říká samotná Bible? Z předchozího článku již víme, že ji napsalo přibližně 40 lidí. V Novém zákoně se navíc dozvíme další detaily.

Apoštol Petr to vyjadřuje následovně. Ukazuje, kdo skutečně stál za slovy, která jsou v Bibli zaznamenána.

2 Petr 1:21 Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.
CSP

Podobně o tom píše i apoštol Pavel. Slovo, které předávali, nepovažovali za své, ale za slovo Boží.

1 Tesalonickým 2:13 A proto i my vzdáváme neustále díky Bohu, že když jste od nás převzali slovo Boží zvěsti, přijali jste je ne jako slovo lidské, ale tak, jak tomu opravdu je, jako slovo Boží, které také mocně působí ve vás věřících.
CSP

Je zároveň fascinující, že ve věřících mocně působí. Když si ho člověk přečte, může slovo začít měnit jeho život.

Písmo je vdechnuté Bohem

2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, 
CSP

Jeden ze silných důkazů, že je Bible skutečně inspirována Bohem, je vidět v její jednotnosti. 40 mužů, kteří žili v rozdílných obdobích v časovém rozmezí přibližně 1600 let, patřili do různých sociálních vrstev, psali jinými jazyky a neměli možnost konzultovat, co napíšou, stvořili neuvěřitelné dílo, které nemůže pocházet z lidské mysli.