Jak se modlit - 5 praktických tipů

04.10.2018

Vím, že modlitba je důležitou součástí křesťanského života. Je to rozhovor s mým Bohem. Toužím se v ní rozvíjet. Ale jak na to? V následujícím textu se s vámi pokusím podělit o několik myšlenek.

Tip 1: Buďte bdělí

Pavel říká v listu Koloským 4:2: "V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční." Někdy jsme unavení a odříkáváme modlitbu v duchu nebo nahlas jako básničku. Je dobré naši mysl trénovat a plně se soustředit na každé slovo. Když jsem v modlitbě bdělý, věnuji pozornost tomu, co říkám. Vždyť přeci mluvím se svým nebeským Otcem, stvořitelem celého vesmíru.

Tip 2: Žádejte podle jeho vůle

Často si jako lidé vysníme, co by se nám opravdu líbilo, a již nepřemýšlíme, zda je to pro nás dobré. Jan říká v 1 Janovi 5:14: "A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás." Stejné je to i s našimi dětmi, žádají nás, ale my jim nesplníme každé jejich přání. Nedávalo by to smysl. Přece jim nebudeme dávat to, co jim neprospěje.

Tip 3: Proste konkrétně, nebuďte příliš obecní

Když Ježíš ukazoval svým učedníkům, jak se modlit, neříkal pouze: "Pomoz nám," "Požehnej nám," ale byl velice konkrétní. Matouš 6:11-13: "Náš denní chléb dej nám dnes. 12 A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. 13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého ..." Je to konkrétní prosba, chléb byl ústředním bodem jejich života, nezbytnost pro přežití.

Totožný přístup vidíme i kolem sebe, když nás soused požádá o pomoc, jedná se o konkrétní prosbu. Například: "Pomohl bys mi prosím přestěhovat šatní skříň?" Zrovna tak konkretizujte své prosby k Bohu. Modlete se za konkrétní osoby, žádejte pro ně nebo sebe konkrétní věci.

Tip 4: Modlete se někdy osamotě

Tento příklad můžeme vidět u Ježíše Krista. Odcházel na opuštěná místa a tam se modlil. Lukáš 6:12: "Stalo se v těch dnech, že vyšel na horu, aby se pomodlil. A celou noc strávil v modlitbě Boží." Najděte si své místo, kam si můžete pravidelně zajít a plně se koncetrovat na rozhovor. Někomu může vyhovovat místo dál od civilizace, les nebo rozkvetlá louka, jiný dá přednost prázdné místnosti bez přítomnosti ostatních. Mnohdy vám to pomůže k lepší soustředěnosti a intimnějšímu vztahu s Bohem.

Tip 5: Učiňte modlitbu nedílnou součástí každého dne

Tyto verše nás stále udivují. 1 Tesalonickým 5:16-18: "Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky ..." Je vůbec možné se neustále modlit? Vyzkoušejte tento experiment. Začněte a ukončete den modlitbou. Zkuste se v tichosti pomodlit v průběhu dne, jak často to jen půjde. Poproste, když se chystáte na pracovní úkon, domácí úkol, předtím než napíšete email nebo usednete do školní lavice, abyste napsali důležitý test. Modlete se za člověka, se kterým mluvíte. Děkujte, kdykoli zastavíte na červenou. Najděte si svou vlastní chvíli, kdy je možno prosit. Když se chcete modlit, není třeba mít zavřené oči, mluvit nahlas, klečet nebo mít skloněnou hlavu.

Efezským 6:18: "Každou modlitbou a prosbou se v každý čas modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou za všechny svaté."

Modlitba je jedním z největších darů pro křesťany, kteří chtějí Boha slyšet a poslouchat. Žádná hodina není tak temná a žádný boj není tak těžký, abychom nenašli příležitost pro vzdávání díků, jestliže si udržíme jasný cíl.